Udalosti, kde vás cestuje viac

Blízkosť zahraničných štátov, ale aj väčších miest s lepšími príležitosťami sa dá využiť všelijako. Okrem práce, štúdia a bývania aj na organizovanie slávností, kde chcete pozvať viacero ľudí. Vždy, keď sa niečo takéto deje hoci len na Slovensku, len ďalej od bydliska väčšiny pozvaných, je problém s dopravou. Nie každý má možnosť dostať sa tam sám, a preto je […]

See More